"Een levendige plint aan een bruisend dorpsplein"

Verkoop onder Voorwaarden voormalige Gemeentestolp Venhuizen

logo

Achtergrond

In het kader van het Centrumplan Venhuizen zijn we op zoek naar een nieuwe invulling van de gemeenstolp aan het Westeinde 5 in Venhuizen. Wij zoeken een partij die met een goed plan de hoogste maatschappelijke meerwaarde weet te bieden! Om deze zoektocht vorm te geven wordt een competitie georganiseerd. Daarin worden partijen uitgenodigd met een plan en een bod te komen.

Gelegen midden in het dorp Venhuizen

In 2017 is het Centrumplan gemaakt. Een belangrijke ambitie hierin is het nieuwe dorpsplein. Aan dit toekomstige plein liggen een aantal beeldbepalende gebouwen. Denk aan de St. Lucaskerk, Café de Roode Leeuw, het Rijksmonumentale Koggehuis en de gemeentestolp. Wij zijn op zoek naar het winnende initiatief voor de gemeentestolp dat een positieve bijdrage gaat leveren aan het toekomstige dorpsplein.

Westeinde 5

Selectiecriteria

Scroll naar rechts voor meer informatie

• Lange termijn instandhouding van het opstal • Programma • Openbare toegankelijkheid • Maatschappelijk toegevoegde waarde • Duurzaam ondernemen

Hoofdeis

Lange termijn instandhouding van het opstal

Er is sprake van een onderbouwde visie op de lange termijn (bouwtechnische) instandhouding van het opstal. Onderdeel van deze visie is een financiële onderbouwing.

Criterium 1 - weging 35%

Programma

Wij zijn op zoek naar een initiatief dat zorgt voor reuring en dynamiek. Dit criterium gaat over de manier waarop het nieuwe plan een waardevolle toevoeging is aan het toekomstige dorpsplein.

Criterium 2 - weging 30%

Openbare toegankelijkheid

Een dichte deur aan het toekomstige dorpsplein is niet de bedoeling. Dit criterium gaat over de mate waarin in het nieuwe plan de gemeentestolp publiek toegankelijk is.

Criterium 3 - weging 25%

Maatschappelijke toegevoegde waarde

Wij zijn op zoek naar een partij die zich richt op het werken met, óf voor een bijzonder doelgroep. Dit criterium gaat over de manier waarop het plan van toegevoegde maatschappelijke waarde is.

Criterium 4 - weging 10%

Duurzaam ondernemen

Er moet geïnvesteerd worden in het gebouw en verduurzaming is een must. Daarnaast zoekt Venhuizen duurzame ondernemers. Dit criterium gaat over de manier waarop het voorgestelde plan inzet op duurzaam ondernemen.

Facts & Figures

*Voor nadere informatie over het huidige bestemming zie: ruimtelijkeplannen.nl. Een eventueel functieverandering vraagt om een herziening van het bestemmingsplan. De gemeente zal zich inspannen om de procedures tijdig te doorlopen en te begeleiden, rekening houdend met haar publiekrechtelijke verantwoordelijkheid. Het is de verantwoordelijkheid van de partij aan wie wordt gegund dat de desbetreffende procedure tijdig wordt aangevraagd.

Tekeningen en plattegronden

Download plattegronden

Download spelregels

Download hier de spelregels, hieronder valt de selectieleidraad inclusief 5 bijlagen.

Download spelregels

Download documenten

Download hier overige informatie en onderzoeken, zoals bodemonderzoek en meerjarenplanning.

Download onderzoeken en overige informatie

Contact

Marcel Kok, Gemeente Drechterland

gemeentestolp@drechterland.nl

0228 534710

Meer over Coup

coup-group.com

Laat een bericht achter!